Search form

Jon 9:27

27Isor var galit ke, “Nukel mai gamit tia be mǝtsasǝsǝloŋ. Mǝtuke nikel tǝtas hǝn mab hǝni am? Gamit am mǝtolǝŋon ke mǝtevi ahai susur san gail m̃au a?”