Search form

Luk 11:33

Nam̃ial hǝn niben nǝvanuan

(Mat 5.15, 6.22-23)

33“Avan ideh, nǝboŋ topigau nam̃ial, sasusuani o sariŋi pipib̃iliwai, be eriŋi len nǝhai ririŋ mǝhat hǝn alat lotob̃is lohoim lǝb̃eris nam̃ial han.