Search form

Luk 17:11

Naulum̃an tosǝŋavur lotokad naleprosi

11Len nǝyaran san, nǝboŋ tovi Jerusalem, aYesu iyar len navilah hǝn naut a Samaria mai a Kalili.