Search form

Luk 21:28

28Nǝboŋ natgalenan lǝb̃etub̃at visi, mǝteil gǝgat tinor husur asike idareh nǝ-lav-kuvi-an samito dan nǝmauran hǝn navile a pan, dereh tihav.”