Search form

Luk 4:24

24AYesu isor am ke, “Ganan, nukel nakitinan mai gamit ke, sǝkad ahai kelkel ur ideh lotohǝhaṽur hǝni len naut a im san, lomǝtahuni.