Search form

Luk 9:43

43Galit p̃isi lup̃aŋ len nǝyalyalan, nǝdaŋan siGot.

AYesu isor husur nǝmatan san tǝtas

(Mat 17.22-23; Mak 9.30-32)

Nǝboŋ galit p̃isi lotop̃aŋ, lotosor husur natit p̃isi togole, aYesu ikel mai ahai susur san gail ke,