Search form

Mak 13:21

21Beti avan ideh b̃ikel mai gamit ke, ‘Mǝteris, aKristo bogai!’ o ‘Gai saga!’ samtedǝlomi.