Search form

Mak 8:18

18Mǝtukad namǝtamito be mǝtodǝdas mǝtb̃ekǝta a? Mǝtukad nǝdariŋamito, be mǝtodǝdas mǝtb̃esǝsǝloŋ a? Mǝtsǝnau tǝlmam hǝn