Search form

Mattiu 11:28

28Nǝboŋ aYesu tokǝmaienan tonoŋ ike, “Gegǝm hǝn ginau, gaiug nibem̃ tomǝhav, nǝlom̃ tosa hǝn natit tomǝlas gotovusi, ale dereh neviol hǝn nǝŋavŋavan mai gaiug.