Search form

Mattiu 12:46

Nǝbathudud kitin siYesu

(Mak 3.31-35; Luk 8.19-21)

46Nǝboŋ aYesu tosor mai naluṽoh sal, aṽan matmat gail mai anan lubar naut enan. Loil vivile, luke lisor maii.