Search form

Mattiu 16:26

26Nǝvanuan b̃ikad natit p̃isi len navile a pan, be nǝmauran san vi sutuai b̃imasig, imabe? Ikad nǝsa? Nǝvanuan elǝboi b̃eviol hǝn nǝsa hǝn b̃ikad nǝmauran enan a?