Search form

Mattiu 19:16

Nǝmantuhmar topul hǝn natite

(Mak 10.17-31; Luk 18.18-30)

16Len nǝboŋ sua, aulum̃an sua egǝm hǝn aYesu eusi ke, “Hai p̃usan, nigol natit tovoi sa hǝn nǝb̃ikad nǝmauran vi sutuai?”