Search form

Mattiu 2

Nǝvanuan lotokad namitisau hǝn nam̃eso

1Husur nǝboŋ lotopas aYesu len naut a Petlehem a Jutea, len nǝboŋ aHerot tovi kiŋ, alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso luyar dan Nais vi Jerusalem 2luke, “Atenan lotopasi hǝn b̃evi kiŋ seJu gail, atenan gai be? Husur namtoris nam̃eso san nǝboŋ tovisi ale namtogǝm hǝn namtb̃ilotu hǝni.”

3Nǝboŋ aHerot aKiŋ tosǝsǝloŋ hǝn natenan, nǝlon etuhatuh, mai alat a Jerusalem p̃isi lumagenan. 4Ekis ab̃iltihai tutumav p̃isi mai ahai p̃usan p̃isi hǝn nalo lub̃onb̃on ale eus galit ke, “AKristo, aGot b̃itabtabuh lan, dereh lipasi a be?” 5Ale lukel maii ke, “Len naut a Petlehem a Jutea, husur ahai kelkel ur itosi maiegai ke:

6“‘Be gaiug, a Petlehem, len naut a Jutah,

gǝsavi namǝkot len alat lotokad na-il-a-m̃o-an

len naut a Jutah,

husur len gaiug, nǝvanuan na-il-a-m̃o-an sua dereh tegǝm balai

hǝn b̃eil a m̃o hǝn nǝvanuan sagw gail, alat a Israel,

hum nǝvanuan nasipsip toil a m̃o hǝn galito.’”*

7Beti aHerot igol nab̃onb̃onan tosusuah mai alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso. Eus galit hǝn nǝboŋ mai namityal nam̃eso tovisi ale lukele. 8Esǝvat galit vi Petlehem ale ike, “Mitivan, doŋ vahvahur natǝtai. Nǝboŋ mǝtb̃isab̃i, kel uri mai ginau hǝn ginau am nǝb̃ivan valotu hǝni.”

9Nǝboŋ lotosǝsǝloŋ hǝn nakiŋ tonoŋ, loriŋ naut enan, ale nam̃eso lotorisi nǝboŋ tovisi, eil a m̃o hǝn galito van vail mǝhat hǝn naut natǝtai totoh lan. 10Nǝboŋ lotoris nam̃eso lukemkem masuṽ. 11Nǝboŋ lotob̃is lohoim loris alarminan, aMeri mai natǝtai, ale lotǝŋedur, lulotu hǝni, ale losǝŋav hǝn naviolan salit hǝn lǝb̃eviol mai natǝtai hǝn nagol, nafraŋkinsens mai namǝr.+ 12Nǝboŋ lotoke livan, aGot ikel nalǝlǝgauan mai galit len nab̃ǝb̃er ke saletǝlmam van hǝn aHerot, ŋa lotǝlmam vi lan nǝkantri salit len nap̃isal tile.

Nǝ-gam-yav-an vi Ijip

13Nǝboŋ alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso lotovan tia, aŋel sua siNasub̃ evisi hǝn aJosef len nab̃ǝb̃er ike, “Gile mǝhat, sǝhar alarminan, gam vi Ijip, ale toh ei vir nǝb̃ikel mai gaiug hǝn gǝb̃etǝlmam, husur aHerot dereh tekǝta doŋ amas hǝn b̃igol b̃imat.”

14Ŋa aJosef ile mǝhat, esǝhar alarminan len mariug ale eriŋ naut enan vi Ijip. 15Itoh ei van vǝbar nǝmatan siHerot. Imagenan, nǝsa Nasub̃ aGot tokele isarpoh, len nabuŋon ahai kelkel ur ike, “Nokis anatugw ulum̃an dan naut a Ijip.”*

Nǝmatan silathutai

16Nǝboŋ aHerot tonau lǝboii ke alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso lotogǝrasi, nǝlon ipaŋpaŋ masuṽ vǝsa. Esǝvat alalum̃an hǝn lǝb̃igol alathutai p̃isi, nǝdam̃ halit toru vi pan, lǝb̃imat len naut a Petlehem mai naut gail lotodar visi. Natenan inor hǝn namityal tosab̃i len alalum̃an namitisau hǝn nam̃eso. 17Beti nǝsa aJeremiah, ahai kelkel ur tokele, isarpoh, ke:

18“Ikad nadoldol sua len naut a Ramah,

totaŋ, tois habat len nalolosaan,

ARakel itaŋis anatun gail,

emǝtahun avan ideh b̃etǝŋov nǝlon vi pan

husur lob̃uer tia.”*

Natǝlmaman vi Nasaret

19Nǝboŋ aHerot tomat tia, aŋel sua siNasub̃ evisi hǝn aJosef len nab̃ǝb̃er len naut a Ijip 20toke, “Gile mǝhat, sǝhar alarminan, gevi lan naut a Israel, husur alat lotodoŋ natǝtai hǝn lǝb̃igol b̃imat, lumat tia.” 21Ŋa ile mǝhat, sǝhar alarminan ale evi lan naut a Israel. 22Avil nǝboŋ tosǝsǝloŋ hǝni ke aArkelaus tovi kiŋ, tolav namilen aHerot tovi atǝman, len naut a Jutea, emǝtahw hǝn b̃ivan ei. Nǝboŋ aGot tokel nalǝlǝgauan maii len nab̃ǝb̃er, eriŋ naut enan, evi Kalili. 23Ibar navile sua, a Nasaret, ale itoh ei. Beti nǝsa ahai kelkel ur gail lotokele isarpoh ke, “Lekisi hǝn auleNasaret balai.”