Search form

Mattiu 2:22

22Avil nǝboŋ tosǝsǝloŋ hǝni ke aArkelaus tovi kiŋ, tolav namilen aHerot tovi atǝman, len naut a Jutea, emǝtahw hǝn b̃ivan ei. Nǝboŋ aGot tokel nalǝlǝgauan maii len nab̃ǝb̃er, eriŋ naut enan, evi Kalili.