Search form

Mattiu 24:8

8Be natgalen p̃isi lohum natub̃atan ŋai hǝn napǝŋasan hǝn nǝpasusan. Dereh lisa van vǝsa, levisi vǝha-sob̃sob̃ur am len nǝboŋ lǝb̃egǝmai.