Search form

Mattiu 26:75

75Beti aPita inau tǝlmam hǝn nǝsa aYesu tokele tia ke, “A tahw hǝn natoulum̃an b̃ekǝkǝraiko, dereh gikel vǝha-tor hǝni ke gǝsalǝboi ginau.” Nasoran siYesu a m̃o etunus nǝlon aPita, ale evivile, itaŋ habat.