Search form

Mattiu 3

AJon Baptais eutaut hǝn nap̃isal

(Mak 1.1-8; Luk 3.1-18; Jon 1.19-28)

1Len nǝboŋ galenan, aJon Baptais egǝm vi lan naut masmas tob̃ǝb̃esw a Jutea. Etub̃at kel ur napisulan siGot. 2Ike, “Mitipair dan nǝsaan samito husur natohan pipihabǝlan aGot len nǝmav egǝm pǝpadaŋ.”

3Husur gai boh, ahai kelkel ur aIsaiah tosor husuri ke,

“Nadoldol sua satokai len naut masmas tob̃ǝb̃esw,

‘Mǝteutaut hǝn nap̃isal m̃os Nasub̃,

gol nap̃isal san gail linor.’”*

4AJon m̃au esun nahurabat lotovaii hǝn nasivurhǝt nǝkamel, mai etutuṽ hǝn nǝhau tutuṽ hǝn nahurhub̃uluk.* Ihan taṽtaṽor, ihan nalokust mai nǝhani.+ 5Beti alat a Jerusalem mai a Jutea mai naut todar vis Nawisel Jortan, luvan van hǝni. 6Ale ibaptais hǝn galito len Nawisel Jortan nǝboŋ lotokel vǝhot nǝsaan salit gail.

7Nǝboŋ toris naFarisi mai naSattiusi gail lotosob̃ur lotogǝm hǝn lǝb̃ibaptais, ikel mai galit ke, “Anatun nǝm̃at gail!+ Ase ikel nalǝlǝgauan mai gamito hǝn mǝtb̃igam dan nab̃iltilol paŋpaŋ b̃egǝmai? 8Len nǝmauran samito mitiṽan hǝn naṽite tinor hǝn nǝpairan samito dan nǝsaan. 9Samtinau ke mǝtolǝboi mǝtb̃ikel mai gamit gabag ke, ‘Asike datupanis, aApraham evi atǝmadato ta sutuai.’ Husur nukel mai gamit ke, aGot elǝboi b̃ilav nǝvat galegai ŋai, ale gol ke legǝm vi pasusan siApraham! 10AGot esum̃an naulum̃an toutaut tia hǝn b̃itai nǝkadhuhai gail hǝn nakuvkuv; nǝhai p̃isi lǝsǝṽan hǝn naṽit tovoi, gai dereh titaii, bar hǝn gail vi lan nǝhab. 11Ginau nubaptais hǝn gamit hǝn nǝwai sil nǝpairan dan nǝsaan samito. Avil avan sua satogǝmai tohusur ginau, idaŋ am sǝhor ginau, ginau novi naut kǝmas ŋai, nǝsanor kasi hǝn nǝb̃isah rub̃at nǝhau hǝn naributbut san.+ Gai dereh tibaptais hǝn gamito hǝn aNunun aGot mai nǝhab. 12Gai esum̃an naulum̃an topat nǝhai rivrivhai hǝn b̃epǝpehun namisurhuwit dan nasugut nawit tomasmas. Dereh tib̃on hǝn namisurhuwit len natuhim han, be tepǝŋas nasugut nawit tosa len nǝhab todǝdas nǝmatan.”

Nǝbaptaisan siYesu

(Mak 1.9-11; Luk 3.21-22)

13Beti aYesu egǝm len naut a Kalili vi lan Nawisel Jortan hǝn aJon b̃ibaptais hǝni. 14Avil aJon isor tasi, ike, “Satimaienan, nǝsanor hum gaiug. Ivoi am ke gaiug m̃au gibaptais hǝn ginau, gol ke gogǝm hǝn ginau mabe?” 15Ris aYesu tosor vari ke, “Gidam̃ hǝn nǝb̃ibaptais gagai, husur inor hǝn darb̃igol natit p̃isi tonor, aGot tolǝŋoni.” Beti aJon idam̃ hǝn b̃ibaptais hǝni. 16Nǝboŋ aJon tobaptais hǝni tonoŋ, vǝha-sua ŋai aYesu evi mǝhat dan nǝwai. Nǝmav esǝŋav m̃osi ale eris aNunun aGot togǝm vi pan hum nǝtav,+ ale egǝm toh lan. 17Ale nadoldol len nǝmav ike, “Anatugw ulum̃an bogai notolǝmas buni. Nohǝhaṽur masuṽ hǝni.”*