Search form

Mattiu 3:1

AJon Baptais eutaut hǝn nap̃isal

(Mak 1.1-8; Luk 3.1-18; Jon 1.19-28)

1Len nǝboŋ galenan, aJon Baptais egǝm vi lan naut masmas tob̃ǝb̃esw a Jutea. Etub̃at kel ur napisulan siGot.