Search form

Mattiu 3:11

11Ginau nubaptais hǝn gamit hǝn nǝwai sil nǝpairan dan nǝsaan samito. Avil avan sua satogǝmai tohusur ginau, idaŋ am sǝhor ginau, ginau novi naut kǝmas ŋai, nǝsanor kasi hǝn nǝb̃isah rub̃at nǝhau hǝn naributbut san. Gai dereh tibaptais hǝn gamito hǝn aNunun aGot mai nǝhab.