Search form

Mattiu 5:30

30Navǝlam̃ nǝmatu b̃igol gaiug gǝb̃igol nǝsaan, ta kotovi, bar hǝni. Nahudhubem̃ b̃eb̃uer enan esǝhor nibem̃ kavkav b̃evi lan nǝhab nǝmatan.