Search form

Mattiu 6:1

Na-viol-hǝni-an mai alat lotom̃idol

1AYesu isor am ke, “Mǝtelǝlǝgau! Samtigol nagolean tonor samito len nǝhon nǝvanuan gail hǝn lǝb̃isal suh gamito. Mǝtb̃imagenan, nakonp̃urp̃uran aTǝmamit len nǝmav tokade m̃os gamito, eb̃uer.