Search form

Mattiu 6:22

Nam̃ial hǝn nibemito

(Luk 11.34-36)

22“Namǝtam̃ ehum nam̃ial tolav nam̃ial mai nibem̃. Imaienan, namǝtam̃ b̃imaur, dereh nibem̃ kavkav tepul hǝn nam̃ial.