Search form

Mattiu 6:26

26Mitinau nǝman namǝsav gail. Lǝsǝmabul natideh, lǝsǝlav kukuv nǝhanian, lǝsatuani lohoim gail, be aTǝmamit len nǝmav evǝŋan galito. Avil len nǝnauan siGot gamit mǝtosǝhor masuṽ hǝn nǝman galenan.