Search form

Mattiu 6:34

34Imagenan, samtinau tuhatuh hǝn nǝsa b̃evisi len nǝboŋ pelan, riŋi vir nǝboŋ pelan. Husur nǝmariboŋ p̃isi ikad na-lǝŋon-isa-an han, ale nǝmariboŋ p̃isi ikad naut todaŋ han sagesuhud hǝn natgalen ideh hǝn nǝboŋ pelan hǝn b̃egǝm b̃ipat len nǝboŋ damǝŋai.