Search form

Filippi 1:20

20Len na-lǝŋon-buni-an sagw nuvatvat viri ke sǝkad natideh b̃igol nahurugw b̃isa, avil nuvatvat viri ke nǝlogw teil b̃uri gagai sum̃an akis, hǝn ke, len natit p̃isi nǝb̃igole, nisal suh a Kristo, naut kǝmas nǝmauran o nǝmatan sagw.