Search form

Filippi 1:27

27Be natsua, naṽide hǝn nǝmauran samit timasnor hǝn na-kel-uri-an tovoi seKristo, hǝn ke naut kǝmas nǝb̃egǝm ris gamito o nǝb̃itoh a tut dan gamito, dereh nesǝsǝloŋ hǝni ke mǝtoil gǝgat sum̃an mǝttosua ŋai ale len nǝlomit tosua mǝtub̃al tabtab m̃os nadǝlomian hǝn na-kel-uri-an tovoi.