Search form

Filippi 1:7

7Inor hǝn notonau gamit p̃isi maienan, bathut notolǝmas bun gamit len nǝlogw. Husur ke len naim bǝbaŋis notohtoh lan, mai len nǝboŋ notokel nakitinan husur na-kel-uri-an tovoi mai notoṽusan koti ke tokitin, gamit p̃isi mǝtukatǝp̃ol len navoian aGot toviol kǝmas hǝni mai ginau.