Search form

Filippi 2:7

7Be eriŋ gab̃ulan nǝhes toṽati mai nǝyalyalan san,

ilav nab̃oruan sinaslev sua,

egǝm vi vanuan sum̃an nǝvanuan gail,

ikad nǝnahǝnah hǝn nǝvanuan.