Search form

Filippi 3:3

3Husur gidato boh datukad na-tiv-dalusi-an tokitin. Evi gidat dattolotu len aNunun aGot, dattosor sal suh nǝsa aKristo aYesu togole m̃os gidato. Be datsǝkad nadǝlomian len na-tiv-dalusi-an nǝvanuan b̃igole hǝn nibedato mai naṽide hǝn nalotuan.