Search form

Filippi 4:10

Sipa hǝn naviolan

10Len nǝmauran sagw len Nasub̃ nukemkem habat, husur naut kǝmas nototoh a tut dan gamit tobǝlav tia, gagai mǝtosǝvat na-vi-tarhǝte-an gǝm hǝn ginau, mǝtunau ginau tǝtas am. Nǝsake nǝlomit toboŋboŋ hǝn ginau, be mǝtodǝdas mǝtb̃isab̃ nap̃isal ideh hǝn mǝtb̃ekǝtkǝta tǝban ginau.