Search form

Filippi 4:8

8Len nǝ-maris-kotovi-an sagw, bathudud nadǝlomian, mitigol nǝnauan samit tepul hǝn natgaleg tovoi: tepul hǝn nǝsa tokitin, nǝsa tonor hǝn nab̃oruan tovoi, nǝsa tonor, nǝsa toveveu sǝkad natit tosa lan, nǝsa togol aGot mai nǝvanuan lotohǝhaṽur, mai nǝsa nǝvanuan gail lotosor husuri ke tovoi. Natideh b̃ivoi, natideh b̃inor hǝn aGot b̃isal suhi, mitinau natideh tomaienan.