Search form

Na-kel-vǝhoti-an 12:4

4Nagilen eliv kuv tosua dan totor hǝn nam̃eso gail, ale ibar hǝn gail vi lan navile a pan. Eil tǝban napǝhaṽut enan topasus, hǝn b̃ihan kavkav hǝn anatun nǝboŋ b̃evisi.