Search form

Na-kel-vǝhoti-an 19:6

6Ale nosǝsǝloŋ hǝn nǝwalan tohum nǝwalan hǝn nab̃iltiluṽoh o tohum nǝtas kudkud topus o nab̃iliurur tokurut habat. Ike,

“Sal suh aGot!

Husur Nasub̃ aGot sidato,

aB̃iltidaŋan eil a m̃o!