Search form

Na-kel-vǝhoti-an 2:14

14Avil len natgalevis nusor tas gamito. Ikad gamit galevis ei lotohusur naṽide siPalaam toṽusan aPalak hǝn naṽide hǝn b̃igol alat a Israel lǝb̃isa. Etǝŋov nǝlolit hǝn lǝb̃ihan nǝhanian nǝvanuan gail lototutumav hǝni van hǝn nǝlablab gail mai hǝn lǝb̃igol naitian tosa.