Search form

Na-kel-vǝhoti-an 2:8

Napisulan van hǝn alat siYesu a Smirna

8“Gitos gat napisulan egai van hǝn aŋel tokǝtkǝta tǝban alat siYesu a Smirna. Gitos nategai ke:

“Ginau notovi metǝkav mai namǝkot, ginau notomat mai notomaur tǝlmam, ginau nokǝmaiegai ke: