Search form

Na-kel-vǝhoti-an 20:14

14Beti aŋel gail lobulan nǝmatan mai naut nǝmatan len nab̃iltimetduŋduŋ nǝhab. Nametduŋduŋ nǝhab evi nǝmatan na-vǝha-ru-an.