Search form

Na-kel-vǝhoti-an 21:1

Nǝmav veveu mai navile a pan veveu

1Beti noris nǝmav veveu mai navile a pan veveu, husur nǝmav metǝkav mai navile a pan metǝkav arumasig, ale nǝtas am eb̃uer.