Search form

Na-kel-vǝhoti-an 21:8

8Be alat lǝsǝkad na-il-b̃uri-an, alat lǝsǝkad nadǝlomian, alat lotogol natit aGot tomǝtahun bun gail, alat lotogol nǝmatan, alat lotogol naitian tosa, alat lotogol nabehi, alat lotolotu hǝn nǝlablab gail mai alat lotolibliboŋ, ikad naut topat vir galito len nab̃iltimetduŋduŋ nǝhab tolavurvur, nǝsalfa topaŋ lan. Enan evi nǝmatan na-vǝha-ru-an.”