Search form

Na-kel-vǝhoti-an 22:12

12AYesu ike, “Sǝsǝloŋ! Asike idareh nogǝmai! Dereh nitariv nap̃urp̃uran sagw hǝn nǝb̃ilav nakonp̃urp̃uran o nǝpanismen mai nǝvanuan p̃isi b̃inor hǝn nagolean salit gail.