Search form

Na-kel-vǝhoti-an 22:2

2Isel rivuh hǝn nametp̃isal hǝn nab̃iltivile. Len nagǝgarhǝwisel sua nǝhai sua hǝn nǝmauran itov, ale ikad esual am len nagǝgarhǝwisel togon. Nǝhai eru enan aruṽan vǝha-sua husur nahǝbati ṽisusua. Aruṽan hǝn naṽite vǝha-sǝŋavur pisan eru len nasihau esua. Nalut nǝhai eru enan evi nalukai hǝn b̃irer hǝn naluṽoh hǝn nǝvanuan naut tiltile gail hǝni hǝn lǝb̃imaur.