Search form

Na-kel-vǝhoti-an 22:7

7AYesu ike, “Sǝsǝloŋ! Asike idareh nogǝmai! Avan ideh b̃igol husur nasoruan hǝn na-pǝhav-utaut-an len nalob̃ulat egai, tehǝhaṽur!”