Search form

Na-kel-vǝhoti-an 22:8

8Ginau novi aJon notosǝsǝloŋ hǝn natgalenan, notoris p̃isi. Ale nǝboŋ notosǝsǝloŋ, nǝboŋ notoris natgalenan, nuteh bathurien aŋel toṽusan ginau hǝn natgalenan hǝn nǝb̃ilotu.