Search form

Na-kel-vǝhoti-an 3:18

18Nukel mai gamit ke, ivoi hǝn mǝtb̃eṽur nagol len ginau hǝn mǝtb̃epul hǝni, nagol lotolatlat kitevi len nǝhab ke tomabe. Ivoi hǝn mǝtb̃eṽur nahurabat topǝhw, hǝn mǝtb̃esun gail, hǝn asike nahurumit b̃isa len nǝmalmalan samito. Ivoi hǝn mǝtb̃eṽur nǝmersin nǝmet, hǝn mǝtb̃ikas namǝtamit hǝni, hǝn mǝtb̃ekǝta.