Search form

Na-kel-vǝhoti-an 3:21

21Avan ideh towin sǝhor nǝdaŋan hǝn nǝsaan, dereh nigol tebǝtah mai ginau len nab̃iltihai bǝtbǝtah sagw, sum̃an notowin sǝhor nǝdaŋan hǝn nǝsaan, ale notobǝtah mai aTǝmagw len nab̃iltihai bǝtbǝtah san.