Search form

Na-kel-vǝhoti-an 4:11

11“O Nasub̃, aGot sinamito! Inor hǝn gǝb̃ikad nǝ-sal-suhi-an hǝn nǝyalyalan sam̃.

Inor hǝn gǝb̃ikad na-putsan-nahǝsam̃-an mai nab̃iltidaŋan.

Husur gaiug goum hǝn natit p̃isi,

ale bathut nalǝŋonian sam̃, goum hǝn gail, gugol losuh, lukad nǝmauran.”