Search form

Na-kel-vǝhoti-an 4:6

6A m̃o len nab̃iltihai bǝtbǝtah ehum tokad nab̃iltimetduŋduŋ hǝn nakǝlas tobilbil masil hum nǝvat kristal.

Dar vis nab̃iltihai bǝtbǝtah len nǝtarhǝt tovat han, ikad natit tovat lotomaur, lotobaŋ mǝtalito a m̃o mai a tahw.