Search form

Na-kel-vǝhoti-an 4:7

7Natit nametǝkav tomaur esum̃an nalion, na-vǝha-ru-an hǝn natit lotomaur esum̃an natuhb̃uluk, na-vǝha-tor-an hǝn natit lotomaur nǝhon esum̃an nǝhon nǝvanuan, ale na-vǝha-vat-an hǝn natit lotomaur esum̃an naikel tomǝlah.