Search form

Na-kel-vǝhoti-an 4:9

9Nǝboŋ natit tovat lotomaur lotosal suh nǝyalyalan sitenan tobǝtah len nab̃iltihai bǝtbǝtah, nǝboŋ lotoputsan nahǝsan, nǝboŋ lotosipa vi tǝban gai tomaur vi sutuai vi sutuai,