Search form

Na-kel-vǝhoti-an 6:4

4Nahos togon egǝmai, nahos tobisibis. Atesua tosah lan, aGot ilav nab̃iltib̃u nǝb̃alan maii, hǝn b̃ikad nǝdaŋan hǝn na-il-a-m̃o-an, hǝn b̃ilav kuv natǝm̃at dan navile a pan, hǝn nǝvanuan gail lǝb̃imat len nǝb̃alb̃alan mai galit gabag.