Search form

Na-kel-vǝhoti-an 8:7

7Aŋel metǝkav eṽuv nǝtrampet san. Nǝais mai nǝhab artob̃on mai nǝda, aGot idaŋi vi lan navile a pan. Nahudhut tosua dan totor hǝn navile a pan, nǝhab ihani. Nǝhai tosua dan totor, nǝhab ihan tavun gail, mai naliol kǝsan p̃isi.